Verzekeraars in België zijn het slachtoffer geworden van een nieuw soort identiteitsfraude, waarbij criminelen klantengegevens misbruiken om op uitgekookte wijze grote sommen geld te verduisteren door het (vervroegd) afsluiten van levensverzekeringen en groepsverzekeringen.
Daarbij doen de criminelen zich telkens voor als de ‘echte klant' en sturen zij enkele weken voor de uitbetaling een bericht van wijziging van bankrekeningnummer. Onmiddellijk na ontvangst van de gestorte sommen wordt de valse bankrekening door de criminelen gedebiteerd en afgesloten. De oplichting komt pas aan het licht wanneer de echte klant enkele dagen of weken later zijn verzekeraar contacteert met de vraag waar het geld blijft.
Liefst zeven verschillende verzekeringsmaatschappijen werden de voorbije maanden het slachtoffer van dergelijke fraude, bevestigde Assuralia gisteren. Vanwege de ernst van de feiten – om zich voor te doen als echte klanten moeten de criminelen toegang hebben tot de klantengegevens, mogelijk via het internet – heeft de verzekeringsfederatie in alle stilte een speciale werkgroep opgericht om de fraude in kaart te brengen.
‘We hebben in december ook een rondvraag gedaan bij onze leden. We kwamen zo een kleine 100 gedupeerde klanten op het spoor. De schade per fraudedossier schommelt meestal tussen 10.000 en 30.000 euro', zegt woordvoerder Peter Wiels. De totale fraude ligt dus wellicht al tussen 1 en 2 miljoen euro. Assuralia heeft inmiddels alle informatie overgemaakt aan de federale politie, die de zaak gaat onderzoeken.
source: destandaard.be

Nu hoor ik al een tal van mensen lachen en zeggen:"dat raakt mijn koude kleren niet". Maar vergeet niet dat ook al verliest de consument niet direct zijn geld, de verzekeraars zullen dit ongetwijfeld doorfactureren aan hun klanten om maar geen verlies te lijden. Het is en blijft een maatschappelijk probleem.


En laat ons nu allen tezamen zingen: Eén, twee, drie België is een apenland , parlez vous Ze werken hunder stapelzot , parlez vous De grootste aap die staat van voor ……..